Systemy przesuwne

ULTRAGLIDE

 

  system o podwyższonej izolacyjności termicznej przeznaczony do projektowania konstrukcji przesuwnych lub podnoszono przesuwnych
  konstrukcje przesuwne UG przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, głównie indywidualnego i użyteczności publicznej
  system dostosowany do najnowszych wymagań w dziedzinie izolacyjności termicznej, estetyki i bezpieczeństwa: dostępne opcje systemu:
  UG wersja z niskim progiem,
  UG – rozwiązanie kątowe 90°
  dzięki swoim parametrom system ULTRAGLIDE pozwala na projektowanie konstrukcji o bardzo dużych gabarytach skrzydeł jezdnych: maksymalne wymiary konstrukcji możliwe do wykonania w tym systemie to: wysokość skrzydła Hs=3300 mm i szerokość skrzydła Bs=3500 mm
  system ULTRAGLIDE umożliwia konstruowanie dużych, a jednocześnie stabilnych okien i drzwi przesuwnych, o maksymalnej wadze skrzydeł wynoszącej: 250 kg dla opcji przesuwnej, i 400 kg dla opcji podnoszono-przesuwnej
  budowa konstrukcji: ościeżnica: system 3 ,5 i 7 komorowy
  możliwe kombinacje dwu-, trzy- i czteroelementowe na bazie systemu dwutorowego
  szerokość ramy od 153 mm do 239 mm

ULTRAGLIDE

ULTRAGLIDE NISKI PRÓG